Dit is de Nederlandse pagina. 

Deze website: de “Homo religiosus”
 
De “Homo religiosus”, de religieuze mens, is hij of zij die het heilige als een fijnstoffelijke kracht direct ervaart. Religie is dan geen “abstract systeem van dogma’s”. Religie is dan evenmin een aantal “te geloven uitspraken in naam van de godheid”. Religie is wel een ervaarbare werkelijkheid. De Westerse mens heeft meestal geen begrip meer van wat religie, zo opgevat, ooit is geweest en in een aantal culturen nog steeds is. Sinds de 18de eeuw, de eeuw van de verlichting, heeft onze Westerse cultuur nauwelijks nog contact met de wezenskern van die religieuze wereld.
 
Net zoals men bij eenzelfde vastgesteld feit, diverse wetenschappelijke theorieën kan ontwikkelen, zo kan men ook vele religieuze opvattingen huldigen. Een meervoud van meningen is een democratisch verworven recht en geeft ruimte aan iedere opvatting. Maar uiteindelijk kunnen aan elkaar tegengestelde visies onmogelijk allen even waar zijn. Verder experimenteren en logisch redeneren, zullen een aantal opvattingen als minder waarschijnlijk of onwaar duiden. Uiteindelijk haalt die visie het die het dichtst de werkelijkheid benadert. Dat lijkt ons in religieuze aangelegenheden niet anders te zijn. En daar wil deze site op ingaan.
 
 
Bij de samenstelling van deze website werd ruimschoots geput uit de cursussen filosofie, gegeven door André T’Jampens, charismatische ex-pastoor van Ouwegem en van 1957 tot 2000 docent aan het Hoger Instituut Voor Opvoedkunde te Antwerpen