Dit is de pagina ‘teksten’.

Zoals reeds gezegd, schreef Mr. T’Jampens ook ‘losse’ teksten. Deze behandelen heel wat religieuze en filosofische thema’s m.b.t. zijn omvattende pastorale taak, of waren een voorbereiding op zijn talrijke gespreksavonden waarop iedereen welkom was. Hij wilde inderdaad dat de mensen telkens met een degelijke syllabus naar huis gingen. En merkwaardig, nadien bewerkte hij zijn eigen tekst opnieuw, zodat hij naast en tussen zijn gedrukte pagina’s nog heel wat aanvullingen en bedenkingen noteerde. Ook die laatste toevoegingen hebben we de lezer hier niet willen onthouden.
Op de pagina ‘teksten 1‘ vind je:  
             1: Inleiding tot de anti-autoritaire opvoeding.
             2: De vraag naar de absolute waarheid.
             3: Occultisme: een nieuwe religie? 
             4: Grondbegrippen van sensitiviteitsvorming.
             5: Bijbelse themata,
                         5.1 : deel 1.
                         5.2. deel 2.
             6: de Homo religiosus.
             7: de Homo religiosus, aanvullingen.
             8: Theologie.
             9. Fenomenologie van het heilige (I).
           10: De occulte aanval.
Op de pagina ‘teksten 2‘ vind je:  
               11. Het christendom I. (29 p.)
               12. Fenomenologie van het Heilige (75 p.)
               13. De zwarte magie. (14 p.)
               14. Kristensen – Eliade (14 p.)
               15. De occulte aanval. (129 p.)
               16. Eliade, religiefenomenologie. (37 p.)
               17. Het Godsoordeel. (48 p.)
               18. Het christendom II. (53 p.)
               19. Het christendom III. (25 p.)
               20. Derrida (45 p.)
Op de pagina ‘teksten 3‘ vind je:  
               21. Filosoferen over het kwaad. (45 p.)
               22. Het zout der aarde (25 p.)
               23. De lifster van Abba La Rom. (3 p.)
               24. Het icoon (2 p.)
               25. Mantiek (27 p.)
               26. Lot, Noë, Jezus. (11 p.)
               27. Inleiding reïncarnisme (16 p.)
               28. Reïncarnisme. (3 p.)
               29. Erotische magieën. (8 p.)
               30. Allerlei (3 p.)
leren 2
Deze pagina, teksten 4,  werd verwijderd.
             
Op de pagina ‘teksten 5‘ vind je:             
             41. Over de God van Vermeersch (en die van de christenen).
             42. Atillio Gatti:  Bapuka:  De Godin van de liefde. Een reisverslag doorheen Afrika in de eerste helft van de 20 ste eeuw.
             43. Gelooft men nog steeds aan het bestaan van de duivel? (61 p.)     
             44. ‘Die oortjies van die seekoei’. Een getuigenis uit Swaziland (60 p.)
             45. Rock ‘n’ roll, een geweldpleging op het bewustzijn via subliminale boodschappen (41 p.).
             46. Godvergeten (82 p.)
      
Op de pagina ‘teksten 6′ vind je  info over leren lezen voor beginnende lezertjes. 
             51. Een werkboekje dat je kan afprinten of downloaden.
             52. Een  handleiding bij dat werkboekje.
             53. Een oriënterende tekst : Leren lezen als logisch redeneren.