Dit is pagina ‘cursussen 11’.

Het mag verbazen, maar ook nadat Mr. T’Jampens zijn laatste les had gegeven, bleef hij zijn cursussen herwerken. 

Met de cursus “Elementen van natuurlijke logica” was hij bijzonder begaan en hij beschouwde deze als de cursus die de inzichten uit alle vorige zowat verenigde. Bij herhaling wees hij op het grote belang van een logisch correct leren denken. Wie streng logisch redeneert, wapent zich niet alleen tegen heel wat mogelijke afwijkingen en drogredenringen, maar brengt eveneens orde aan in het eigen denken en het leven. “Ordo ducet at Deum”, orde leidt ons en brengt ons dichter bij God. Het zal dus niet verbazen dat streng logisch redeneren ook exorcistische waarde heeft. “Op een correcte redenering heeft het kwade geen vat”, zo beklemtoonde hij bij herhaling.
De tweede tekst ‘Wetenschappelijke culturen’, en de derde tekst ‘wetenschapsleer’ geven je een aantal losse teksten en nota’s m.b.t. de diverse aspecten van het wetenschappelijke en religieuze denken.
 “De grote levensvragen zijn uiteindelijk van religieus-filosofische aard” zo benadrukte hij. Tot op zijn laatste levensdagen schreef hij teksten en met een zekere bezorgdheid vroeg hij om de inzichten die hem, volgens zijn zeggen werden ‘ingegeven’, toch niet te laten verloren gaan.   

Je vindt achtereenvolgens: 
NC. 11.1. Elementen van natuurlijke logica (301 p.)
                 11.1.0: inhoud (p. 1 tot 5)
                 11.1.1. deel 1 (p. 6 tot 150)
                 11.1.2. deel 2 (p. 151 tot 301)
 
NC 11.2. Wetenschappelijke culturen. (111 p.)
 
NC 11.3. Wetenschapsleer. (64 p.)
leren 2
NC. 11.1. Elementen van natuurlijke logica (301 p.)
11.1.0: inhoud (p. 1 tot 5)
11.1.1. deel 1 (p. 6 tot 150)
11.1.1. deel 2 (p. 151 tot 301)
NC 11.2. Wetenschappelijke culturen. (111 p.)
NC 11.3. Wetenschapsleer. (64 p.)