Hier vind je de pagina ‘cursussen-12’.

Notities bij een aantal lessen.

 

Hieronder volgt een selectie uit de notities die genomen werden tijdens een aantal lessen. Notities staan niet op zich, maar zijn een aanvulling op de cursus. Men kan zeggen dat het ‘slechts’ notities zijn, maar toch kunnen ze een voordracht beter en directer tot leven brengen dan een getypte cursus dat doet. Gesproken taal verschilt evenwel van een verslag. Gelaatsuitdrukkingen, intonaties, gebaren, stiltemomenten… kunnen zo veelzeggend zijn en heel wat verduidelijken. Dat alles kan hier niet weergegeven worden. Ook is wat gezegd wordt, veel spontaner, eenvoudiger van taalgebruik en leidt het gemakkelijker tot heel wat boeiende associaties die in de syllabussen uiteraard niet vermeld staan. We hopen dat deze notities de lezer toch kunnen boeien. Bijzonder leerrijk vinden we de les 5 van 11 05 98, waar het o.m. gaat over fijnstoffelijke genezingen.

 

1. Nota’s van de les van 13 04 98 (p. 1)

2. Nota’s van de les van 20 04 98 (p.8)

3. Nota’s van de les van 27 04 98 (p. 11)

4. Nota’s van de les van 04 05 98 (p. 18)

5. Nota’s van de les van 11 05 98 (p. 25)

(wordt vervolgd).

leren 2