3. Het derde tabblad: ‘cursussen’.

 
Het derde tabblad geeft een lijst van vele cursussen die mijnheer T’Jampens in de loop van zijn leven, nog ‘ambachtelijk’ op zijn oude typmachine heeft bij elkaar ‘getypt’ of zelfs nog met de hand heeft neergeschreven. Het was nog de tijd van de alcoholduplicator, later van de ‘stencils’, en nog later van de ons allen bekende kopieermachine.
 
Hij stelde zijn cursussen steeds bijzonder plichtsbewust samen. Zij getuigen van zijn enorme belezenheid, inzicht en wijsheid. Maar vooral, zij tonen een metafysiek, die doorheen het Oudgriekse denken, de patristiek, scholastiek en neoscholastiek voortdurend aandacht heeft voor alles wat hoger is en wat ons mensen overstijgt, van een “filosofia perennis”, een eeuwige filosofie. Zij zijn doordrongen van ethische en religieuze waarden die wel eens in schril contrast staan met de al te materialistische mentaliteit van onze tijd. Als geen ander was hij bovendien vertrouwd met de wereld van mantiek en magie en beschikte hij over haast profetische inzichten. Hij vulde het gedachtegoed aan van auteurs met wereldfaam zoals o.m. M. Eliade, N. Söderblom, W. Kristensen en verbeterde zelfs hun teksten m.b.t. hiëro-analyse.  “Zij ‘zien’ enkel de profane, niet de sacrale zijde”, zo zei hij dan eens meer en met enige bezorgdheid,  “en het wordt tijd dat men die dingen ook vanuit ‘internalistisch’ standpunt gaat bekijken.”
Opmerking: Niet omringde knoppen zijn nog niet actief. 

van voor 1972

van 1972 tot 1975

van 1975 tot 1978

van 1978 tot 1981

van 1981 tot 1984

van 1984 tot 1987

van 1987 tot 1990

van 1990 tot 1993

van 1993 tot 1996

van 1996 tot 2000, deel 1

van 1996 tot 2000, deel 2

van na 2000

notities bij cursussen

Vooral de cursussen over religiefilosofie (4.2; 5.5.; 6.2.; 8,8; 9.5.; 10.3; 10,4 en 10.11) zijn uniek omdat ze ook op de paranormale en occulte zijde van religie ingaan. Wie wenst kan dit alles downloaden en beschikt er dan over wanneer deze site niet meer zal bestaan. En verder is de webmaster nog op zoek naar de cursussen van voor 1972 en van 1975 tot 1978.