5. Het vijfde tabblad: ‘kijker’.

Het laatste tabblad “De mens in de kijker’, tenslotte beschrijft enkele optische experimenten – een uit de hand gelopen hobby van de webmaster van deze site – die in een wetenschappelijke, filosofische en religieuze context gesitueerd worden.

 

           De mens in de kijker,
          Een optisch onderzoek naar de aura.  

 

          Deel 1. Een eerste oriënterende tekst over lichtgolven en een experiment dat op basis van destructieve interferentie ons mogelijk de eerste fijne laag rond onze vinger toont. (14 p.).

 

          Deel 2. Een meer wetenschappelijk georiënteerde tekst voor wie onze experimenten wil doorgronden, eventueel voor wie ze zelf wil overdoen. Het in 1887 uitgevoerde Michelson en Morley-experiment neemt in deze tekst een belangrijke plaats in. Het wilde toen aantonen dat er in het heelal geen noodzaak is om het bestaan van een gelijkmatig verdeelde fijne stof, de zogenaamde ‘ether’ aan te nemen. In een enigszins gewijzigde vorm die wij hier voorstellen, en met een nauwkeurigheid die toen wellicht nog niet mogelijk was, blijkt dit experiment evenwel het bestaan van een uiterst fijne stof juist wel aan te tonen, zij het dan op een niet uniforme wijze. En dat lijkt ons toch een merkwaardige speling van het lot te zijn: eenzelfde experiment leidt dan eerst tot een falsificatie, en 125 jaar later en in een enigszins gewijzigde vorm ervan, tot een verificatie. Dat alles, en nog meer, willen we hieronder uitgebreid toelichten.  (25 p.)

 

          Deel 3. Hier ligt de klemtoon niet zozeer op de wetenschappelijke inhoud, maar gaan we meer in op de filosofische en religieuze aspecten van het al of niet bestaan van ‘fijne stof’.  (23 p). 
leren 2
Deel I
Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab
Deel II
Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab
Deel III
Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab