Op deze tweede pagina vind je het boek: “Elementen van natuurlijke logica.”

Op een eerste pagina vind je het boek: 

“De ‘Homo religiosus, religie als ervaarbare krachtwerking”.

Elementen van natuurlijke logica

Logisch leren denken.

 

Dit boek wil aantonen dat bijna iedereen over het vermogen beschikt om juist te redeneren. Onze denkfouten zijn meestal niet het resultaat van een onjuiste wijze van denken, maar ontstaan omdat we vertrekken vanuit foute vooropstellingen of omdat we de gegevens niet werkelijkheidsgetrouw vatten.

 

Wie streng logisch denkt, wordt zich niet alleen bewust van de eigen vooropstellingen die dat denken kunnen vertroebelen, maar brengt eveneens orde aan in het eigen leven. En dat is van een niet te onderschatten belang. Wie geldig redeneert, voelt zich heel wat beter bestand tegen de vele moeilijkheden, eigen aan het bestaan. Wie echter de gegevens niet tot hun recht laat komen, of wie zich laat leiden door onwerkelijke vooropstellingen, staat heel wat zwakker tegenover de vele levensproblemen. Dan laat men een juiste keuze wel eens meer aan zich voorbijgaan. De grote filosofische traditie van het westen heeft in de loop der geschiedenis steeds een grote aandacht gehad voor het ordenen en het logisch denken.

 

Met het opkomen van de logistiek, het geformaliseerde redeneren, is het denken in onze tijd meer een meer een wiskundige kant opgegaan zodat de aansluiting met het werkelijke leven wel eens meer verloren dreigt te gaan. Ondertussen is de logistiek een soort wildgroei geworden en hebben velen die nooit de tijd hadden om zich hierin te verdiepen, de indruk dat hun natuurlijk denkvermogen niet zo veel meer betekent. En toch is de aloude natuurlijke logica nog steeds bijzonder belangrijk en hoogst actueel. Deze Elementen van natuurlijke logica wil aantonen dat ieder met gezond verstand begaafd mens correct kan waarnemen en redeneren.

 

Bij de samenstelling van dit werk werd ruimschoots geput uit de cursussen logica, gegeven door André T’Jampens (1922/2007), charismatische ex-pastoor van Ouwegem en docent logica aan het Hoger Instituut Voor Opvoedkunde te Antwerpen, van 1957 tot 2000.
De lezer of lezeres vindt hier in zeven achtereenvolgende schermen:

 

Het voorwoord.
Hoofdstuk 1: Het vatten van het gegeven en het gevraagde.
Hoofdstuk 2: De gegevens ordenen.
Hoofdstuk 3: De denkwetten en enkele ongewone redeneringen.
Hoofdstuk 4.: Begrip, oordeel en redenering.
       4.1.: Begrip, oordeel en redenering. p. 1 tot 99.
       4.2.: Begrip, oordeel en redenering. p. 100 tot 117
Hoofdstuk 5: Wetenschap en werkelijkheid.
Hoofdstuk 6: Cognitieve wetenschappen
Het voorwoord

Hoofdstuk 1: Het vatten van het gegeven en het gevraagde.

Hoofdstuk 2: De gegevens ordenen.

Hoofdstuk 3: De denkwetten en enkele ongewone redeneringen.

Hoofdstuk 4: Begrip, oordeel en redenering. 
4.1.: Begrip, oordeel en redenering. p. 1 tot 99.

4.2.: Begrip, oordeel en redenering. p. 100 tot 117

Hoofdstuk 5: Wetenschap en werkelijkheid.

Hoofdstuk 6: Cognitieve wetenschappen

Op een eerste pagina vind je het boek: 

“De ‘Homo religiosus, religie als ervaarbare krachtwerking”.